Munkanélküli segély 2020 - álláskeresési járadék - utalása és összege

Munkanélküli segély utalás 2020

Munkanélküli segély utalás 2020

2019. november 30. - Üdv itt

Munkanélküli segély és szociális segély utalás 2020 - álláskeresési járadék

Segély utalási időpontok 2020 - tájékoztató jellegűek!

További információk az utalásról >>>

2020. február 3.
2020. március 2.
2020. április 1.
 2020. május 4.
2020. június 1.
2020. július 1.
2020. augusztus 3.
2020. szeptember 1.
2020. október 1.
2020. november 2.

2020. december 1.

Munkanélküli segély és szociális segély utalás 2019 - álláskeresési járadék

Munkanélküli segély és szociális segély utalás 2019 - álláskeresési járadék

Segély utalási időpontok 2019 - tájékoztató jellegűek!

További információk az utalásról >>>

2019. február 1.
2019. március 1.
2019. április 1.
 2019. május 2.
2019. június 3.
2019. július 1.
2019. augusztus 1.
2019. szeptember 2.
2019. október 1.
2019. november 4.

2019. december 2.

Munkanélküli segély és szociális segély utalás 2018 - álláskeresési járadék

Segély utalási időpontok 2018 - tájékoztató jellegűek!

További információk az utalásról >>>

2017. február 1.
2017. március 1.
2017. április 3.
 2017. május 2.
2017. június 1.
2017. július 3.
2017. augusztus 1.
2017. szeptember 1.
2017. október 2.
2017. november 2.

2017. december 1.

 Az utalási időpontok tájékoztató jellegűek!

Munkanélküli segély 2016/2017 - álláskeresési járadék

Munkanélküli segély 2017 - álláskeresési járadék utalása

2016. január 4.

2016. február 1.

2016. március 1.
2016. április 1.
 2016. május 2.
2016. június 1
2016. július 1.
2016. augusztus 1
2016. szeptember 1.
2016. október 3.
2016. november 2.
2016. december 1
 Az utalási időpontok tájékoztató jellegűek!

Munkanélküli segély utalás 2017

Munkanélküli segély utalás időpontok itt

 

Az álláskeresési ellátások (álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély) , havonta kétszer kerülhetnek kifizetésre. A rendszeres kifizetés minden hónap elején történik, általában 10-ig. Havonta egyszer, a hónap közepén történik az olyan kifizetés, amely az ellátás hó közbeni megállapításhoz, megszüntetéséhez, vagy valami rendkívüli eseményhez kapcsolódik. Ezek a kifizetések többnyire tört hónapi kifizetések.

A megállapított ellátást az ügyfél kérheti posta címre (lakcímkártyával igazolt), illetve általa megadott számlaszámra.

Eltörlik pár éven belül a munkanélküli segélyt !

A kormány 2018-ig eltörölné a munkanélküli-segélyeket. Helyette marad a közmunka, hiszen a cél a teljes foglalkoztatottság.

A válság óta Európa nagy része inkább növelte a szociális kiadásait, hogy enyhítse a munkanélküliséget. Itthon ehelyett felpörög a közmunkaprogram, 2018-ig pedig eltörölnék a munkanélküli-segélyt.

Orbán Viktor szerint a jóléti társadalmak megbuktak, hiszen szerinte kiderült, hogy a jólét nem alapja semminek, legfeljebb a következménye. Orbán szerint ezért kell létrehozni egy munkaalapú államot, aminek az állampolgárai nem segélyből, hanem munkából jutnak jövedelemhez. A kormány már 2010-ben világossá tette: a teljes foglalkoztatottság elérése a cél, Orbán szerint a kormány így nem a munkanélküliséget, hanem a munkát támogatja.

Most kiderült, hogy négy év leforgása alatt évente negyedével csökkentenék a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat, és helyette az érintetteket a közmunkaprogramba vonnák be.

Az álláskeresési járadék folyósítása szünetel ha

Az munkanélküli segély folyósítása szünetel:

- ha az álláskereső tgyásra, gyedre vagy gyesre válik jogosulttá
- ha előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti (kivéve, ha a azért ment börtönbe, mert a pénzbüntetést változtatták át szabadságvesztésre)
- ha közfoglalkoztatásban vesz részt
- ha rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat (de az egyszerűsített foglalkoztatás nem tartozik ide)
- ha keresetpótló juttatásban részesül
- ha az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít

Megvonják a járadékot az álláskeresőtől:

- ha állást talál
- ha az álláskereső ezt kéri
- ha megváltozott munkaképességűek ellátására válik jogosulttá
- ha az álláskereső meghal
- ha nappali tagozaton kezd tanulni
- ha kimerült a folyósítási idő
- ha olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a minimálbér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül

Ki jogosult a segélyre 2015 Január 1-től?

Ki jogosult álláskeresési járadékra?

 

Az a személy, aki:  

 • álláskereső, és
 • az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,

 

és                             

 • kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és
 • vállalkozói tevékenységet sem folytat, és
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és
 • számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.  

 

A tájékoztató teljes anyaga

Munkanélküli segély, járadék 2015/2016

Az álláskeresőt mennyi munkanélküli segély illeti meg?

Az álláskeresőnek a munkanélkülivé válását megelőző 4 naptári negyedévben elért átlagkeresetét alapjául véve kell kiszámítani, a munkanélküli járadék összegét.

A munkanélküli járadék folyósítása két szakaszra tagolódik, az első szakaszban-folyósítási idő feléig, de legfeljebb 91 napig tart a folyósítás maximális összege, az átlagkereset napi összegének járadékalap 60 százaléka. A folyósítás második szakaszában, az összeg a minimálbér 60 százaléka.

Az alsó-felső határ az  évenként emelkedő minimálbérhez igazodik, alsó határa a minimálbér 60 százaléka a felső határa a minimálbér 120%-val egyezik meg.

A munkanélküli járadék összege a folyósítási időtartam mindkét szakaszában az átlagkeresettel egyenértékű, ha az álláskereső korábbi átlagkeresete a munkanélküli járadék alsó határánál alacsonyabb.

Mennyi időtartamra jár a munkanélküli járadék?

A munkanélküli járadék folyósításának időtartamát ,annak a periódusnak az alapjául véve kell megállapítani amennyit az álláskereső a munkanélkülivé válást megelőző 4 év  alatt munkaviszonyba töltött. Minden 5 munkaviszonyban töltött nap 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg.

Az álláskereső munkaügyi központnál történő jelentkezése, megegyezik a munkanélküli járadék folyósításának kezdő napjával.

A munkanélküli járadék folyósításának időintervalluma minimum 73, maximum 270 nap.Az első folyósítási szakasz a megállapított utalási idő fele,de legfeljebb 91 nap .A járadékfolyósítás második szakasza a megállapított utalási idő hátralévő része, legfeljebb 179 nap.

Ha a munkaviszonyt a munkavállaló tisztességes(korrekt,rendes), illetőleg a munkaadó rendkívüli felmondással szüntette meg, a munkanélküli járadék munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével utalható feltéve, hogy az utaláshoz szükséges feltételeknek az álláskereső megfelel.

A munkanélküli járadék folyósítását szüneteltetni kell:

 • alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés idejére,
 • rövid időintervallumú közhasznú munkavégzése alatt,
 • előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,
 • rövid időintervallumú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat, feltéve, hogy ezt bejelentette a munkaügyi központnak,
 • terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be.

A munkanélküli járadékot tovább kell folyósítani ,ha a munkanélküli járadék folyósítása szünetelésének oka megszűnik , és fennállnak az álláskeresési járadékra való jogosultság feltételei.

Ha a szünetelés 540 napnál hosszabb ideig tartott, a munkanélküli járadék alsó határának számításánál a szükséges legkisebb munkabérnek az ismételt folyósítást kezdő napján hatályos összegét kötelező figyelembe venni.

A munkanélküli járadék folyósítását meg kell szüntetni abban az esetben, ha az álláskereső:

 • a munkanélküli járadék folyósítási idejét kimerítette,
 • oktatási intézmény nappali tagozatán folytatja tanulmányait,
 • olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
 • keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha az 90 napnál rövidebb időtartamú,
 • jogosulttá, válik rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra,
 • munkanélküli járadékban részesül és törlik a nyilvántartásból,
 • kéri azt,
 • meghalt.

Ha a munkanélküli járadékban részesülő személy legalább napi 4 óra munkaidejű, határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesít a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően, kérésére a folyósítási időből a még hátralévő időintervallumra járó járadék meghatározott összegét egy összegben szükséges kifizetni, feltéve, ha a kifizetés előzőekben meghatározott napjáig folyamatosan munkaviszonyban áll és a munkaadó igazolja a munkaviszony fennállását. A kérvényt az álláskeresőnek a munkanélküli járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtania.